top of page

Het leerproces

Interactie , doelstelling, planning

Met respect voor bouw en fysiologie van het lichaam bij het organiseren en aanleren van bewegingen word je aangemoedigd om actief mee te doen bij het  inoefenen en gerust zelfs ontdekken van je eigen vermogen via mijn verbale, visuele en tactiele begeleiding. De continue samenwerking van geest en lichaam tijdens het uitvoeren van bewegingen en tijdens de pauzes/reflectiemomenten zorgt voor een leerproces dat jou betere bewegingspatronen laat adopteren en andere afleren. Een ervaring die als zelfzorg kan aangevoeld worden.

Praktisch ligt de focus op evenwichtige spieractivatie en versterking, lenigheid en mobiliteit, elasticiteit van bindweefsel, betere lichaamshouding, diepere en volledige ademhaling, coördinatie, uithoudingsvermogen, balans, zich gezellig en nieuwsgierig voelen, spelen, ontspanning.

  • De lessen zijn opgebouwd volgens een gevarieerd repertoire dat erop gericht is om de totale kracht te ontwikkelen of die meer specifiek-gericht is om de conditie van een lichaamsgebied te bewerken.

  • Andere lessen  worden losser van doelstelling en prestatiedrang: je wordt uitgenodigd om jezelf te observeren, te ervaren en te voelen wat je doet. Een aanpak waardoor je lichaam met zelfvertrouwen en compassie vrijer kan openbloeien.

  • Er wordt begeleiding aan functionele training gegeven die het uitvoeren van alledaagse activiteiten ondersteunt. Daar kun je functionele vaardigheden inoefenen en overwegen hoe die naar eigen vermogen aan te passen. 

bottom of page